NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 150015 (355515)

Vzorová predmetová špecifikácia. Jednosmerné diódy, obmedzovače prechodného prepätia (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2000

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 150015
: 355515
: 16391
: 1.11.2000
: 1
: 3 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN