NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 150006 (355506)

Vzorová predmetová špecifikácia. Kapacitné diódy (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2000

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 150006
: 355506
: 16382
: 1.11.2000
: 1
: 3 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN