NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 14439+A2 (270003)

Žeriavy. Bezpečnosť. Vežové žeriavy (Konsolidovaný text).

NORMA vydána dne 1.11.2009

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 14439+A2
: 270003
: 109162
: 1.11.2009
: 48
: 144 g (0.32 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 14439+A2 (270003):

Táto európska norma špecifikuje bezpečnostné požiadavky na: vežové žeriavy a šplhacie systémy používané na vežových žeriavoch/stožiaroch vežových žeriavov, pre ktoré boli navrhnuté.Tieto sa klasifikujú ako vonkajšie a vnútorné systémy.