NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 14367 (136528)

Obmedzovač spätného toku s nekontrolovateľnými rozličnými tlakovými pásmami. Skupina C, typ A (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2005

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 14367
: 136528
: 99899
: 1.12.2005
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy STN