NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 14255-2 (360402)

Meranie a určenie ožiarenia osôb nesúvislým optickým žiarením. Časť 2: Viditeľné a infračervené žiarenie emitované umelými zdrojmi na pracovisku (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2006

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 14255-2
: 360402
: 101268
: 1.6.2006
: 53
: 159 g (0.35 )
:
Kategorie: Technické normy STN