NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 14200 (280308)

Železnice. Prvky vypruženia. Parabolická pružnica (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2004

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 14200
: 280308
: 95817
: 1.7.2004
: 54
: 162 g (0.36 )
:
Kategorie: Technické normy STN