NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 14067-6 (280340)

Železnice. Aerodynamika. Časť 6: Požiadavky a skúšobné postupy na posudzovanie bočného vetra (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 14067-6
: 280340
: 127725
: 1.1.2019
: 87 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN