NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 140401-804 (358174)

Podrobná špecifikácia. Nepremenné stabilné nedrôtové rezistory malého výkonu na povrchovú montáž. "Obdĺžnikové. Triedy stálosti 0,1; 0,25 (Norma na priame používanie ako STN). (Norma sa môže používať bez zmeny A2 do 25.3.2022).

NORMA vydána dne 1.10.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 140401-804
: 358174
: 113987
: 1.10.2011
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN