NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 13827 (260393)

Dopravné pásy s oceľovým kordom. Stanovenie bočného a zvislého posuvu oceľových kordov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.6.2004

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 13827
: 260393
: 95224
: 1.6.2004
: 9
: 27 g (0.06 )
:
Kategorie: Technické normy STN