NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 138121 (358272)

Predtlač podrobnej špecifikácie. Pevné tlmivky na elektromagnetické odrušenie. Tlmivky, na ktorých sú vyžadované bezpečnostné skúšky (iba bezpečnostné skúšky) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.7.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 138121
: 358272
: 86757
: 1.7.2002
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN