NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 13757-5 (365711)

Komunikačné systémy pre meradlá. Časť 5: Bezdrôtové prenášanie M-Bus (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2016

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 13757-5
: 365711
: 122874
: 1.5.2016
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN