NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 13547 (134105)

Priemyselné armatúry. Guľové kohúty zo zliatin medi (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2014

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 13547
: 134105
: 118542
: 1.1.2014
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN