NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 134101 (358241)

Vzorová predmetová špecifikácia. Jednootáčkové diskové dolaďovacie kondenzátory. Schválenie kvalifikácie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2000

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 134101
: 358241
: 16427
: 1.11.2000
: 14
: 42 g (0.09 )
:
Kategorie: Technické normy STN