NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 13401 (560091)

Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda na stanovenie počtu baktérií Clostridium perfringens. Metóda počítania kolónií.

NORMA vydána dne 1.12.2001

Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 13401
: 560091
: 82734
: NEPLATNÁ
: 1.12.2001
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN