NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 13261+A1 (282302)

Železnice. Dvojkolesia a podvozky. Nápravy. Výrobné požiadavky (Konsolidovaný text) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.4.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 13261+A1
: 282302
: 112893
: 1.4.2011
: 51 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN