NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 13215+A1 (140303)

Kondenzačné jednotky pre chladiace zariadenia. Menovité podmienky, tolerancie a prezentácia výkonových parametrov výrobcom (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2021

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 13215+A1
: 140303
: 131987
: 1.2.2021
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN