NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 13128+A2 (200711)

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Frézovačky (vrátane vyvrtávačiek) (Konsolidovaný text). (Platnosť do 30.4.2021).

NORMA vydána dne 1.10.2009

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 13128+A2
: 200711
: 109194
: 1.10.2009
: 56
: 168 g (0.37 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 13128+A2 (200711):

Táto norma špecifikuje technické bezpečnostné požiadavky a ochranné opatrenia určené na aplikáciu osobami, ktoré konštruujú, vyrábajú a dodávajú (vrátane inštalácie, demontáže a úprav na prepravu a údržbu) frézovačky (pozri 3.1), vrátane strojov schopných vykonávať vyvrtávanie.