NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 13126-13 (166015)

Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Časť 13: Požiadavky a skúšobné metódy. Vyváženie okenných krídel (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.10.2012

Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 13126-13
: 166015
: 116057
: NEPLATNÁ
: 1.10.2012
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN