NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 13021+A1 (278325)

Stroje na zimnú údržbu ciest. Bezpečnostné požiadavky (Konsolidovaný text).

NORMA vydána dne 1.6.2009

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 13021+A1
: 278325
: 108107
: 1.6.2009
: 32
: 96 g (0.21 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 13021+A1 (278325):

Táto norma opisuje všetky závažné ohrozenia určené na základe posúdenia závažných ohrození (pozri kapitolu 4), ktorých zdrojmi sú stroje určené na zimnú údržbu ciest pri ich účelnom prevádzkovaní podľa odporúčania výrobcu.