NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 12827 (325204)

Lode na vnútrozemskú plavbu. Prípojky na prečerpanie motorovej nafty.

NORMA vydána dne 1.6.2001

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 12827
: 325204
: 82836
: 1.6.2001
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 12827 (325204):

Táto norma stanovuje konštrukciu, rozmery, technické požiadavky a skúšanie prípojok na prečerpávanie motorovej nafty pri plavidlách vnútrozemskej plavby.