NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 12717+A1 (200708)

Bezpečnosť obrábacích a tvárniacich strojov. Vŕtačky (Konsolidovaný text).

NORMA vydána dne 1.8.2009

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 12717+A1
: 200708
: 108690
: 1.8.2009
: 44
: 132 g (0.29 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 12717+A1 (200708):

Táto norma špecifikuje technické bezpečnostné požiadavky a ochranné opatrenia určené na aplikáciu osobami, ktoré majú úlohu navrhnúť, skonštruovať a dodať (vrátane inštalácie a demontáže, vrátane opatrení na prepravu a údržbu) stacionárne vŕtačky (pozri 3.1).