NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 12644-1+A1 (270036)

Žeriavy. Informácie o používaní a skúšaní. Časť 1: Návody na používanie (Konsolidovaný text).

NORMA vydána dne 1.1.2009

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 12644-1+A1
: 270036
: 107173
: 1.1.2009
: 12
: 36 g (0.08 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 12644-1+A1 (270036):

Táto časť EN 12644 špecifikuje požiadavky na vyhotovenie a obsah používateľskej príručky dodávanej výrobcom žeriavov.