NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 12629-5-3+A1 (278713)

Stroje na výrobu stavebných výrobkov z betónu a vápenno- kremičitej horniny. Bezpečnosť. Časť 5-3: Stroje na výrobu rúr s predpätím (Konsolidonaný text).

NORMA vydána dne 1.5.2011

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 12629-5-3+A1
: 278713
: 112983
: 1.5.2011
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 12629-5-3+A1 (278713):

Táto časť EN 12629, spolu s EN 12629-1:2000+A1:2010 platí pre stroje na výrobu rúr s predpätím ako je definované v kapitole 3.