NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 12561-7 (280051)

Železnice. Cisternové vozne. Časť 7: Pracovné plošiny a rebríky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.12.2011

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 12561-7
: 280051
: 114387
: 1.12.2011
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN