NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 1254-3 (138400)

Meď a zliatiny medi. Potrubné armatúry. Časť 3: Lisovacie tvarovky na používanie s plastovými a viacvrstvovými rúrami (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2021

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 1254-3
: 138400
: 133430
: 1.9.2021
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN