NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 1254-20 (138400)

Meď a zliatiny medi. Potrubné armatúry. Časť 20: Definície, závitové rozmery, skúšobné metódy, referenčné údaje a podporné informácie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2021

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 1254-20
: 138400
: 133429
: 1.9.2021
: 54 g (0.12 )
:
Kategorie: Technické normy STN