NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 12480 (257863)

Plynomery. Rotačné objemové plynomery (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 12480
: 257863
: 126990
: 1.8.2018
: 57 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN