NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 12417+A2 (200710)

Obrábacie a tvárniace stroje. Bezpečnosť. Obrábacie centrá (Konsolidovaný text). (Platnosť do 30.4.2021).

NORMA vydána dne 1.8.2009

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 12417+A2
: 200710
: 108717
: 1.8.2009
: 52
: 156 g (0.34 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 12417+A2 (200710):

Táto norma špecifikuje technické bezpečnostné požiadavky a ochranné opatrenia, ktoré si majú osvojiť osoby majúce úlohu navrhnúť, skonštruovať a dodať (vrátane inštalácie a demontáže, vrátane opatrení na prepravu a údržbu) obrábacie centrá (pozri 3.1).