NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 124-6 (136301)

Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht na jazdné plochy a pešie zóny. Časť 6: Vtokové mreže dažďových vpustov a poklopy vstupných šácht z polypropylénu (PP), polyetylénu (PE) alebo nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2015

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 124-6
: 136301
: 121686
: 1.11.2015
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN