NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 12312-8 (319860)

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 8: Schody a plošiny pre údržbu alebo obsluhu (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.2.2019

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 12312-8
: 319860
: 127894
: 1.2.2019
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN