NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 12312-6 (319860)

Vybavenie letiskových plôch. Osobitné požiadavky. Časť 6: Odmrazovače a odmrazovacie zariadenie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.9.2017

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 12312-6
: 319860
: 125218
: 1.9.2017
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN