NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 12081 (282215)

Železnice. Skrine nápravových ložísk. Mazivá na mazanie (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.3.2018

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 12081
: 282215
: 126083
: 1.3.2018
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN