NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 1158 (166237)

Stavebné kovanie. Zariadenia na koordináciu zatvárania dverí. Požiadavky a skúšobné metódy.

NORMA vydána dne 1.12.2000

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 1158
: 166237
: 80717
: 1.12.2000
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 1158 (166237):

Táto európska norma určuje požiadavky na zariadenia na koordináciu zatvárania dverí pre dvojkrídlové otočné dvere vybavené dverovými zatváračmi.