NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 111100 (358520)

Čiastková špecifikácia. Pamäťové obrazovky (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.11.2000

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 111100
: 358520
: 16486
: 1.11.2000
: 1
: 3 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN