NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 1083-2 (224801)

Poháňané kefy. Časť 2: Bezpečnostné požiadavky.

NORMA vydána dne 1.12.2001

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 1083-2
: 224801
: 84166
: 1.12.2001
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 1083-2 (224801):

Táto časť EN 1083 špecifikuje bezpečnostné požiadavky na poháňané kefy. Táto norma neplatí pre poháňané kefy, ktoré sú vyrobené na špeciálne použitie.