NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 1083-1 (224801)

Poháňané kefy. Časť 1: Definície a terminológia.

NORMA vydána dne 1.12.2001

Slovensky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 1083-1
: 224801
: 84165
: 1.12.2001
: 20
: 60 g (0.13 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 1083-1 (224801):

Túto európsku normu vypracovala techn. komisia 173 Kefy, ktorá má sekretariát v BSI.