NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 1038 (369729)

Systémy s identifikačnými kartami. Telekomunikačné aplikácie. Telefónny automat na karty s integrovanými obvodmi (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

NORMA vydána dne 1.12.2001

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 1038
: 369729
: 85278
: 1.12.2001
: 16
: 48 g (0.11 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN EN 1038 (369729):

Táto európska norma stanovuje aplikačné závislé charakteristiky IC kariet, pre aplikáciu v telefónných automatoch.