NORMSERVIS s.r.o.

STN EN 10223-5 (153160)

Oceľové drôty a drôtené výrobky na ploty. Časť 5: Kĺbové a uzlové drôtené oceľové siete na ploty (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN EN 10223-5
: 153160
: 117114
: 1.5.2013
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN