NORMSERVIS s.r.o.

STN 369309-3 (369309)

Mikroprocesorová systémová zbernica. 8-bitové a 16-bitové dáta (MULTIBUS I). Časť 3: Popis mechanických častí a radenie vývodov pre konfiguráciu eurokarty s konektormi (nepriamymi) s kolíkmi a dutinkami (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.1.2002

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 369309-3
: 369309
: 19606
: 1.1.2002
: 300 g (0.66 )
:
Kategorie: Technické normy STN