NORMSERVIS s.r.o.

STN 359755 (359755)

Uzávery a kľúče pre zaisťovanie rozvodných a ostatných elektrických zariadení používaných v elektrických priestoroch a priestoroch priemyselných prevádzok.

NORMA vydána dne 1.7.1975

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 359755
: 359755
: 59405
: 1.7.1975
: 2
: 6 g (0.01 )
:
Kategorie: Technické normy STN