NORMSERVIS s.r.o.

STN 359753 (359753)

Zámky a kľúče pre zaisťovanie úsekových vypínačov rozvodného zariadenia odvetvia energetiky.

NORMA vydána dne 1.7.1975

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 359753
: 359753
: 59403
: 1.7.1975
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN