NORMSERVIS s.r.o.

STN 359752 (359752)

Zámky a kľúče pre zaisťovanie elektrických zariadení transformovní vn/nn.

NORMA vydána dne 1.1.1975

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 359752
: 359752
: 59402
: 1.1.1975
: 4
: 12 g (0.03 )
:
Kategorie: Technické normy STN