NORMSERVIS s.r.o.

STN 358553 (358553)

Metódy merania kapacít medzi elektródami obrazoviek a elektrónok (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 358553
: 358553
: 117013
: 1.5.2013
: 30 g (0.07 )
:
Kategorie: Technické normy STN