NORMSERVIS s.r.o.

STN 358191-4 (358191)

Nepremenné rezistory na použitie v elektronických zariadeniach. Časť 4: Čiastková norma. Nepremenné výkonové rezistory.

NORMA vydána dne 1.4.1987

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 358191-4
: 358191
: 59131
: 1.4.1987
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy STN