NORMSERVIS s.r.o.

STN 358071-3 (358071)

Odpory. Metóda skúšania elektrickej pevnosti izolácie.

NORMA vydána dne 1.1.1985

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 358071-3
: 358071
: 59107
: 1.1.1985
: 8
: 24 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN