NORMSERVIS s.r.o.

STN 357615 (357615)

Súčasti hromozvodov a uzemnení. Držiaky bleskozvodných tyčí.

NORMA vydána dne 1.12.1960

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 357615
: 357615
: 59063
: 1.12.1960
: 3
: 9 g (0.02 )
:
Kategorie: Technické normy STN