NORMSERVIS s.r.o.

STN 356533 (356533)

Elektronické meracie prístroje. Jednosmerné stabilizované napájacie zdroje.

NORMA vydána dne 1.9.1986

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 356533
: 356533
: 58967
: 1.9.1986
: 24
: 72 g (0.16 )
:
Kategorie: Technické normy STN