NORMSERVIS s.r.o.

STN 354041 (354041)

Rozmery pre montáž elektronických súčiastok ovládaných hriadeľom a upevňovaných centrálnou maticou do jedného otvoru (Súčasťou normy je národný predhovor a znenie normy je v jazyku člena CEN/CENELEC).

NORMA vydána dne 1.4.2003

Česky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 354041
: 354041
: 89263
: 1.4.2003
: 28
: 84 g (0.19 )
:
Kategorie: Technické normy STN

STN 354041 (354041):

Táto norma špecifikuje montážne rozmery a rozmery hriadeľa pre montáž elektronických súčiastok ovládaných hriadelom a upevňovaní centrálnych matíc do jedného otvoru.