NORMSERVIS s.r.o.

STN 353463-2-5 (353463)

Metódy merania zariadení pozemných rádioreléových systémov. Časť 2: Merania subsystémov. Oddiel 5: Frekvenčné demodulátory (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.5.2013

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 353463-2-5
: 353463
: 117034
: 1.5.2013
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN