NORMSERVIS s.r.o.

STN 347910-3 (347910)

Duté kovové vlnovody. Časť 3: Špecifikácia plochých pravouhlých vlnovodov (Norma na priame používanie ako STN).

NORMA vydána dne 1.8.2012

Anglicky -
Tištěné (NA DOTAZ)

:

: STN 347910-3
: 347910
: 115626
: 1.8.2012
: 21 g (0.05 )
:
Kategorie: Technické normy STN